همه چیز درباره لایحه حجاب

مقاله پیش رو توسط وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی تهران در خصوص لایحه حجاب و قانون جذیذ عفاف و حجاب برای آگاهی و آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. در تاریخ 29 شهریور 1402 و همزمان با تصویب مدت اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف در صحن علنی مجلس متن نهایی قانون عفاف […]

لایحه حجاب

مقاله پیش رو توسط وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی تهران در خصوص لایحه حجاب و قانون جذیذ عفاف و حجاب برای آگاهی و آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است.

در تاریخ 29 شهریور 1402 و همزمان با تصویب مدت اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف در صحن علنی مجلس متن نهایی قانون عفاف و حجاب منتشر گردید. این لایحه اولین بار توسط قوه قضاییه تهیه و به تصویب هیات دولت رسید. سپس در خرداد ماه سال 1402 تحت عنوان « لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب » جهت طی تشریفات مربوطه به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.

در این مرحله گروه های حامی حجاب این لایحه را سهل گیرانه و ناکافی دانستند و به اعتراض به آن پرداختند. از همین رو دولت تغییراتی در آن ایجاد نمود.

نسخه ثانی قانون عفاف و حجاب در تاریخ 9 خرداد 1402 به مجلس شورای اسلامی ارسال و جایگزین نسخه اولیه گردید. در این مرحله کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تغییرات بسیار زیادی در این لایحه ایجاد نمود. در واقع این کمیسیون متن لایحه را از 15 ماده به 70 ماده افزایش داد.

در این متن برای اولین بار مقررات پوشش و لباس مردان نیز تعیین و مجازات ها و جریمه های متعددی برای مرتکبین تعیین گردید. شاید بدین علت که برخی بی حجابی را عامل بسیاری از جرایم از جمله تعرض و تجاوز جنسی میدانند! مضافا اینکه این کمیسیون این لایحه را لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نامگذاری کرد.

لایحه حجاب

متنی که به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید انتقادات بسیاری به همراه داشت. عجیب تر اینکه تهیه کنندگان این متن تصمیم گرفتند این لایحه را به صورت غیر علنی در کمیسیون مشترک تصویب نمایند. در ادامه درخواستی برای تصویب لایحه ححاب بر اساس اصل 85 قانون اساسی مطرح گردید که مورد موافقت نمایندگان مجلس نیز واقع شد.

قسمتی از اصل 85 قانون اساسی به این موضوع میپردازد که سمت نمایندگی قائم به شخص نبوده لذا قابل واگذاری به دیگری نمیباشد. در واقع مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی دیگر واگذار نماید. ولی طبق این ماده در موارد ضروری مجلس میتواند اختیار وضع برخی از مقررات را با رعایت اصل 72 قانون اساسی به کمیسیون های داخلی خود تفویض نماید. در این مورد این قوانین در مدت زمانی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد لذا تصویب نهایی آن ها با تصمیم بعدی مجلس میباشد.

علی ایحال لایحه حجاب برای بار دیگر در کمیسیون 6 نفره حقوقی و قضایی مجلس بررسی گردید و خروجی این کمیسیون آماده ارسال به شورای نگهبان شد.

در جلسه علنی مورخ 29 شهریور 1402 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی این قانون برای مدت 3 سال موافقت نمودند. بدین صورت لایحه ای بسیار مهم و جنجالی و حاوی مجازات ها و جرم انگاری های فراوان و شدید با کمترین مشارکت «وکلای ملت» نهایی شد و به شورای نگهبان ارسال میگردد. مجازاتی که شاید به شدت مجازات جرایمی همچون کلاهبرداری، سرقت، جعل و غیره باشد.

مجازات انواع بی حجابی در لایحه حجاب سال 1403

ما در ادامه به بررسی انواع مجازات های بی حجابی طبق لایحه حجاب میپردازیم. این مجازات ها در تاریخ قانونگذاری کشور عزیزمان ایران بی سابقه است. تا جایی سنگینی آن در قد و قواره های جرایم خشن و غیر انسانی همچون آدم ربایی میباشد. در قانون حجاب حتی برای کودکان زیر 15 سال و نوجوانان زیر 18 سال نیز مجازات در نظر گرفته شده است.

مجازات بد پوششی در اماکن عمومی

طبق لایحه حجاب بد پوششی در خصوص زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست ها دیده شود.

بد پوششی در خصوص مردان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.

مجازات بد پوششی در محیط های عمومی به شرح زیر است:

برای بار اول: ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی

برای بار دوم, سوم و چهارم: 24 تا 50 میلیون تومان جزای نقدی

برای بار پنجم و بعد از آن: 100 تا 150 میلیون تومان جزای نقدی، حبس از 2 تا 5 سال، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از 6 ماه تا 2 سال

مجازات برهنگی و نیمه برهنگی در اماکن عمومی

بر اساس قانون لایحه هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب میگردد بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی خواهد شد.

مرتکب برای بار اول به مجازات حبس از 5 تا 10 سال یا جزای نقدی از 100 تا 150 میلیون تومان محکوم میشود. در صورت تکرار مجازات مرتکب تشدید شده و به حبس از 10 تا 15 سال و یا جزای نقدی از 150 تا 280 میلیون تومان محکوم میگردد.

ضابطان موضوع این ماده کلیه نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و همچنین ضابطان عام و خاص دادگستری میباشند.

مجازات کشف حجاب در اماکن عمومی

به موجب لایحه حجاب هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب نماید به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد به شرح زیر مجازات میگردد.

برای بار اول: 6 تا 24 میلیون تومان جزای نقدی

برای بار دوم و سوم: 24 تا 50 میلیون تومان جزای نقدی

برای بار چهارم و بعد از آن: 100 تا 150 میلیون تومان جزای نقدی، حبس از 2 تا 5 سال، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از 6 ماه تا 2 سال

مجازات بی حجابی در مراسم های عمومی در لایحه حجاب

لایحه حجاب، مجازات بی حجابی در مراسم های عمومی مثل راه پیمایی ها، کنسرت ها، جشنواره ها و غیره را تشدید و به شرح زیر تعیین نموده است:

بد حجابی

برای بار اول: 50 میلیون تومان جزای نقدی

برای بار دوم، سوم و چهارم: 50 تا 100 میلیون تومان جزای نقدی

برای بار پنجم و بعد از آن: 150 تا 280 میلیون تومان جزای نقدی، حبس از 5 تا 10 سال، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از 6 ماه تا 2 سال

برهنگی و نیمه برهنگی

هر فردی که در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی نموده یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی به حساب می آید سریعا توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی و به شرح زیر مجازات میگردد.

برای بار اول: 150 تا 280 میلیون تومان جزای نقدی و یا حبس از 10 تا 15 سال.

برای بار دوم و بعد از آن: 280 میلیون تومان جزای نقدی و یا حبس از 15 تا 25 سال.

کشف حجاب

هر زنی که در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب نوده به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته به شرح زیر مجازات خواهد شد.

برای بار اول: 64 تا 50 میلیون تومان جزای نقدی.

برای بار دوم و سوم: 50 تا 100 میلیون تومان جزای نقدی.

برای بار چهارم و بعد از آن: 150 تا 280 میلیون تومان جزای نقدی، حبس از 5 تا 10 سال، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از 6 ماه تا 2 سال.

مجازات بی حجابی افراد زیر 18 سال در لایحه حجاب

به استناد لایحه حجاب در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مذکور از اطفال و نوجوانانی باشد که سن آنها در زمان ارتکاب نه تا هجده سال تمام شمسی باشد به تشخیص قاضی به جزاهای نقدی مقرر در این قانون یا مجازات ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی مندرج در فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1394 محکوم میگردد. البته اعمال مقررات در خصوص کانون اصلاح و تربیت صرفا در مورد جرائمی اعمال میشود که در این قانون برای آن حبس مقرر گردیده است.

مجازات بی حجابی افراد مشهور و سلبریتی ها

وفق قانون حجاب هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تاثیرگذاری اجتماعی است در فضای مجازی یا غیر مجازی مرتکب هر یک از جرائم موضوع مواد فوق شود به شرح زیر مجازات میگردد:

برای بار اول: علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی به 280 میلیون تومان جزای نقدی یا یک تا ۵ درصد از کل دارایی به جز مستثنیات دین ( هر کدام که بیشتر باشد ) و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفه ای یا تبلیغاتی تا شش ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت های اعطایی محکوم میگردد.

در مراتب بعدی: علاوه بر مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی به 560 میلیون تومان جزای نقدی درجه یک یا سه تا هشت درصد از کل دارایی به جز مستثنیات دین ( هر کدام که بیشتر باشد ) و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفه ای به مدت شش ماه تا سه سال و ممنوعیت از خروج از کشور به مدت شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت های اعطایی محکوم میگردد.

مجازات مدیران و صاحبان مشاغل در صورت بی حجابی کارکنان و کارمندان

ممکن است در محل کسب حرفه یا شغل مجازی یا غیر مجازی، صاحبان یا کارکنان آنها به هر طریقی مرتکب برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بد پوششی شوند. در این صورت علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل به مجازات زیر محکوم میگردد:

در مرتبه اول: به جریمه نقدی از 24 تا 50 میلیون تومان یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل ( هر کدام که بیشتر باشد ) و به تشخیص قاضی ممنوعیت خروج از کشور از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.

در مراتب بعدی: به جریمه نقدی از 50 تا 100 میلیون تومان یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل ( هر کدام که بیشتر باشد ) و ممنوعیت خروج از کشور از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

نکته: مسیر ها و محل های گردشگری به عنوان محل کسب و کار مسوولان یا متصدیان یا صاحبان گروه ها و گشتها (تورها) و اردوهای گردشگری اعم از رسمی یا غیر رسمی محسوب میگردد.

نکته: در مراکز دولتی یا غیر دولتی که مشاغل و کسب و کارهای مستقلی در آنها وجود دارند احکام و مجازات های مربوطه صرفا در خصوص مشاغل و کسب و کارهایی اعمال میگردد که جرم در محل آنها واقع شده است. لذا کل مرکز مشمول احکام و مجازات های گفته شده نمیشود.

مجازات تبلیغ بی حجابی توسط صاحبان مشاغل در لایحه حجاب

چنانچه صاحبان حرف مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیر مجازی در محل کسب یا حرفه یا شغل به هر طریقی اقدام به تبلیغ یا ترویج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بد پوششی نمایند به شرح زیر مجازات میشوند:

برای بار اول: به جزای نقدی از 100 تا 150 میلیون تومان یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل ( هر کدام که بیشتر بود ) و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیر مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میگردند.

برای بار دوم: به 150 تا 280 میلیون تومان جریمه نقدی یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل ( هر کدام که بیشتر بود ) و ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیر مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند.

برای بار سوم و بعد از آن: در این مرحله مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور در مرتبه دوم به حبس از 2 تا 5 سال نیز محکوم خواهد شد.

مجازات ترویج بی حجابی در پیام‌رسان های داخلی در لایحه حجاب

به طور کلی در پلتفرم های کاربر محور که افراد با داشتن نام کاربری خودشان اقدام به انتشار ویدئو میکنند به شخصه مسئول بارگذاری محتوی مربوطه میباشند. این پلتفرم ها بایستی از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بد پوششی گردند و محتواهای مزبور را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت حذف نمایند.

در صورت کوتاهی در اجرای این ساز و کارها ضابطان مطابق صلاحیت های قانونی خود حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پس از کشف مکلفند پس از مستند سازی، محتواهای ناقض قانون را حذف و پرونده را جهت تعیین تکلیف قضائی ارسال نمایند.

پلتفرم متخلف به شرح زیر مجازات میگردد:

برای بار اول: جریمه نقدی معادل سه تا ده درصد (۱۰) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون.

در صورت تکرار: به جریمه نقدی معادل هفت تا پانزده درصد (۱۵) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون محکوم خواهند شد.

مجازات ترویج بی حجابی در شبکه های اجتماعی داخلی

در صورتی که در پلتفرم هایی که کاربر محور نیستند محتوایی منتشر گردد که به نحوی برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ نماید به شرح زیر مجازات خواهند شد:

برای بار اول: جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد (۱۵) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون

در مراتب بعدی: جزای نقدی معادل پانزده تا بیست و پنج درصد (٢۵) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون

مجازات تبلیغ بی حجابی سازمان یافته یا با همکاری اشخاص خارجی معاند در لایحه حجاب

هرگاه شخصی با همکاری دولتها، شبکه ها رسانه ها، گروه ها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها و یا به صورت سازمان یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بد پوششی گردد به شرح زیر مجازات میگردد:

چنانچه مرتکب مفسد فی الارض شناخته نشود از 5 تا 10 سال حبس و 100 تا 150 میلیون تومان جزای نقدی محکوم میگردد.

همچنین ممکن است ارتکاب جرم سازمان یافته بوده و با همکاری دولت ها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها نباشد و گروه سازمان یافته اغفال شده باشد. در این صورت مجازات حبس موضوع این ماده تا سه درجه قابل تخفیف است. بدین معنی که دادگاه محترم میتواند مرتکب را به حبس از 91 روز تا 5 سال محکوم نماید.

مجازات توهین و تمسخر حجاب یا تبلیغ بی حجابی در لایحه حجاب

به طور کلی هر شخصی در فضای مجازی یا غیر مجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار داده یا برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ نماید یا هر رفتاری انجام دهد که نوعا ترویج و تبلیغ آنها محسوب گردد به شرح زیر مجازات میگردد:

برای بار اول: به جزای نقدی از 50 تا 100 میلیون تومان و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد‌.

در مراتب بعدی: جزای نقدی از 100 تا 150 میلیون تومان و حبس از 2 تا 5 سال و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مجازات سفارش کار به افراد مروج بی حجابی در لایحه حجاب

سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه ای فعالیت داشته و فعالیت آنها نوعا ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بد پوششی بوده ممنوع میباشد. چنانچه کار یا تبلیغات موضوع سفارش مذکور انجام شده باشد سفارش دهنده طبق لایحه حجاب به شرح زیر مجازات میگردد:

برای بار اول: به 100 تا 150 میلیون تومان جزای نقدی یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صدا و سیما ( هر کدام که بیشتر بود ).

برای مراتب بعدی: مجازات به 2 برابر مجازات بار اول افزایش خواهد یافت.

مجازات ارسال صورت، فیلم و عکس به رسانه های خارج از کشور در لایحه حجاب

ارسال صوت فیلم و عکس به دولت ها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها نیز مشمول مجازات میباشد مشروط بر اینکه در رسانه ها یا شبکه های معاند پخش شده باشد. در این صورت مرتکب به حبس از 5 تا 10 سال و جزای نقدی از 100 تا 150 میلیون محکوم خواهد شد.

مجازات بی حجابی کارمندان و کارکنان

چنانچه هر یک از کارکنان دستگاههای اجرایی و هر یک از اعضای مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی و نیز اشخاصی که در مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس و یا به هر نحوی در آن دستگاه ها شاغل و یا به طور موقت مشغول به کار هستند داخل دستگاه متبوع خود مرتکب هر یک از جرائم موضوع این قانون یا لایحه شوند، به هیات های مربوطه اعلام میگردد.

مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی نیز مشمول مجازات فوق میشوند. منظور از موسسات مذکور مؤسسات غیردولتی میباشد که طبق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند. از آن جمله میتوان به کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی اشاره نمود.

علی ایحال هیات های رسیدگی به تخلفات کمیته های انضباطی یا دادسراهای انتظامی حسب مورد مکلفند به شکایات یا گزارش های واصله، طبق قوانین مربوط رسیدگی و حکم انتظامی صادر نمایند.

مرجع قضایی نیز مکلف میباشد مشمولین این ماده را که مرتکب جرایم موضوع این قانون شده اند علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون به انفصال از خدمات دولتی و عمومی تا شش ماه محکوم نماید. البته در موادی که حکم قطعی انضباطی صادره از مراجع اداری نیز انفصال بوده باشد حکم این تبصره اجرا نخواهد شد .

مجازات تخلف مدیران از اجرای لایحه حجاب

مسؤول مستقیم در دستگاههای موضوع این قانون چنانچه هر یک از وظایف تعیین شده در این قانون را اجراء نکند یا به صورت ناقص اجرا نماید مستنکف از اجرای قانون تلقی میگردد. در این صورت بر اساس لایحه حجاب مرتکب به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی و اشتغال به حرفه مربوط به مدت تا دو سال محکوم میشود.

مجازات بی حجابی توسط راننده یا سرنشین وسایل نقلیه موتوری

هرکس در حال رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مرتکب بی عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بد پوششی شود یا فردی را که سوار کرده مرتکب جرایم مذکور شود، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به 500 هزار تومان جزای نقدی محکوم میگردد. البته که صدور برگ جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال مجازات های مقرر برای مرتکب نمیباشد. حکم این ماده در خصوص تاکسی ها و مسافربر‌ های اینترنتی نیز جاری خواهد شد.

نکته: ثبت اولین تخلف موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه ها جمع خواهد شد.

در خصوص موتور سیکلت ها نیز در صورتی که راکب یا سرنشین مرتکب برهنگی، نیمه برهنگی، بد پوششی یا کشف حجاب گردد، موتورسیکلت سریعا توسط ضابطان به مدت یک هفته توقیف و مالک آن توسط مرجع قضائی به جزای نقدی معادل 2 میلیون تومان محکوم خواهد شد.

نکته: در صورتی که وسیله نقلیه موتوری موضوع این ماده فاقد پلاک بوده و یا پلاک آن مخدوش یا به هر نحوی ناخوانا یا پوشانده شده باشد خودرو به مدت 1 ماه توقیف و راننده 4 میلیون تومان جریمه نقدی میشود.

وظایف پلتفرم های تاکسی اینترنتی در قبال بد حجابی

پلتفرم ها یا سکو های تاکسی اینترنتی طبق لایحه حجاب مکلفند ظرف مدت دو ماه در سامانه های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش دهی راننده خودرو در خصوص مسافران ناقض این قانون را فراهم نمایند. چنانچه راننده نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه مربوطه گزارش کند از پرداخت جریمه معاف خواهد شد.

همچنین این پلتفرم ها مکلفند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را تعبیه نمایند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده پلتفرم های متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد پلتفرم محکوم میگردد.

مجازات طراحی یا تبلیغ لباس ممنوعه یا مانکن، اسباب بازی مجسمه یا تصویر مروج بی حجابی

طراحی یا تبلیغ لباس ممنوعه یا مانکن یا اسباب بازی، مجسمه، عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی مشمول مجازات به شرح زیر میباشد:

برای بار اول: علاوه بر ضبط ابزار ارتکاب جرم به 100 میلیون تومان جریمه نقدی یا 2 برابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم ( هر کدام که بیشتر بود ) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور تا 2 سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا 2 سال.

در مراتب بعدی: به 150 میلیون تومان جریمه نقدی یا سه برابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم ( هر کدام که بیشتر بود ) و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور از 6 ماه تا 2 سال و به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از 6 ماه تا 2 سال محکوم میگردد.

نکته: چنانچه جرایم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت پذیرد مجازات مرتکبان جزای نقدی از 150 تا 280 میلیون تومان و 6 ماه تعلیق مجوزهای فعالیت میباشد.

نکته: لباس اسباب بازی، مجسمه، عروسک، مانکن یا تابلو موضوع این ماده کالای ممنوعه به حساب می آید. لذا واردات آن ها نیز برای مرتکب مجازات در پی دارد.

مجازات تعرض به زنان با حجاب در محیط های عمومی

هر شخصی در انظار و اماکن عمومی، معابر، محیطهای شغلی اعم از دولتی خصوصی یا وسایل حمل و نقل عمومی متعرض بانوان محجبه شود توسط ضابطان عام و خاص قوه قضائیه بازداشت و به 2 تا 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

نکته: هر شخص با هرگونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل به علت حجاب به زنان توهین یا تسمخر نماید یا افترا ببندد به مجازات این ماده محکوم خواهد شد.

مجازات توهین به زنان بی حجاب توسط آمران به معروف

امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه بایستی با احترام و با رعایت شروط آن نظیر نداشتن مفسده انجام شود. هر کس در امر به معروف و نهی از منکر در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بی حجابی یا بد پوششی مرتکب توهین یا افترا گردد به مجازات مقرر قانونی محکوم میشود. همچنین چنانچه فردی ابتدائا امر به معروف و نهی از منکر را با پرخاش و دعوا همراه کند به جریمه نقدی از 6 تا 24 میلیون تومان محکوم خواهد شد.

مجازات توهین به آمران به معروف

هر کس در مقابل امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی در مورد عفاف و حجاب حرکات غیر متعارف انجام دهد و یا توهین یا پرخاش نماید به جزای نقدی از 24 تا 50 میلیون تومان محکوم خواهد شد.

مجازات اخلال و جلوگیری از اجرای لایحه حجاب

هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت یا اخلال در مراحل اجرای قانون حجاب ممنوع میباشد. در این صورت ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوطه، در صورتی که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات شدید تری نباشد مرتکب به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از 24 تا 50 میلیون تومان محکوم میگردد.

ورود مردان به اماکن زنانه

ورود مردان به محیط های اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی نظیر مترو، اتوبوس و غیره مشمول مجازات زیر خواهد شد.

برای مرتبه اول: 6 تا 24 میلیون تومان جزای نقدی.

برای مرتبه دوم و سوم: 24 تا 50 میلیون تومان جزای نقدی.

برای مرتبه چهارم و بعد از آن: 100 تا 150 میلیون تومان جزای نقدی، حبس از 2 تا 5 سال، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از 6 ماه تا 2 سال.

مجازات جلوگیری از دسترسی کامل نیروی انتطامی به دوربین های سراسر کشور

کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانکهای غیر دولتی یا شرکتهای حمل و نقل مسافر یا فروشگاه ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسؤولین محوطه شهرک ها یا مجتمع موظفند ضمن به روزرسانی دوربینهای در اختیار به منظور ارتقای کیفیت تصویر تصاویر دوربینهای خود را به مدت حداقل بیست روز نگهداری و آنها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف دادههای ،مذکور کارکنان مسؤول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم میگردند.

وکیل کیفری

مباحث کیفری به خصوص مبحث لایحه حجاب و عفاف و مسائل مربوط به آن بسیار پیچیده و دشوار میباشند.

به همین دلیل بهتر است قبل از هر اقدامی با یک وکیل تهران و با تجربه و متخصص در امور مربوطه مشورت نمایید.

چرا که طرح دعوی و تنظیم لوایح اشتباه و نادرست ممکن است به گونه ای به روند رسیدگی آسیب بزند که دیگر امکان تصحیح آن به هیچ عنوان نباشد.

تیم حقوقی وکیل زوم در پایتخت با استفاده از بهترین وکلای تهران، مجرب و مورد اعتماد آماده ارائه بهترین خدمات حقوقی به شما عزیزان میباشد.

همچنین در صورتی که مایل به پرداخت حق الوکاله نیستید میتوانید بدون پرداخت حق الوکاله وکیل از خدمات تیم ما استفاده کنید.

در این صورت صرفا با پرداخت مبلغ لازم در طول روند رسیدگی و تمام مراحل دادرسی از خدمات وکیل پایه یک دادگستری بهره مند خواهید گردید.

این خدمات شامل تنظیم دادخواست، تنظیم لایحه، مشاوره و غیره به طور دائم و تحت نظر وکیل تهران میباشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

در این نوشته شما می خوانید

برای ما پیام بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا