دستور تخلیه فوری ملک

مقاله پیش رو توسط وکیل باتجربه ملکی تهران در خصوص دستور تخلیه فوری ملک برای آگاهی و آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. روابط موجر و مستاجر همواره یکی از پیچیده ترین موضوعات در بین افراد جامعه میباشد. همین پیچیدگی ها موجب شده قانونگذار اقدام به وضع قوانین و مقررات مختلف در این زمینه بنماید. […]

دستور تخلیه

مقاله پیش رو توسط وکیل باتجربه ملکی تهران در خصوص دستور تخلیه فوری ملک برای آگاهی و آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است.

روابط موجر و مستاجر همواره یکی از پیچیده ترین موضوعات در بین افراد جامعه میباشد. همین پیچیدگی ها موجب شده قانونگذار اقدام به وضع قوانین و مقررات مختلف در این زمینه بنماید. یکی از مهمترین قوانین در این زمینه مبحث دستور تخلیه مستاجر میباشد.

دستور تخلیه فوری ملک

وکیل متخصص در امور ملکی در این باره میگوید چنانچه قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ باشد مالک یا موجر میتواند پس از اتمام مدت اجاه تقاضای دستور تخلیه مستاجر را بنماید.

به طور کلی موجر، مالک و یا نماینده ایشان میتواند بدون مراجعه به دادگاه اقدام به تخلیه فوری مستاجر بنماید. البته که موجر و یا مالک بایستی به شورای حل اختلاف مراجعه نمایند و ضروری است که مدت اجاره منقضی شده باشد.

فرآیند دستور تخلیه بدون تشکیل جلسه رسیدگی و به صورت فوری میباشد. البته لازم به توضیح است که فوریت و آنی بودن دستور تخلیه تحت تاثیر مصوبه سران قوا قرار گرفته و تا حدودی زمان اجرای این دستور طولانی شده است.

چرا که در حال حاضر امکان استمهال برای مستاجر در نظر گرفته شده است. البته توجه داشته باشید که همچنان فرآیند دستور تخلیه از روش های دیکر تخلیه مستاجر به مراتب سریع تر به سرانجام میرسد.

فرق دستور تخلیه ملک با حکم تخلیه

اساسی ترین تفاوت دستور با حکم تخلیه در این است که فرآیند دستور بدون رسیدگی قضایی و تشکیل جلسه رسیدگی صورت میپذیرد. در صورتی که گرفتن حکم تخلیه نیازمند رسیدگی قضایی و تشکیل جلسه رسیدگی میباشد.

از طرف دیگر دستور تخلیه ملک از جانب شورای حل اختلاف و یا اداره اجرای ثبت صادر میگردد درحالی که حکم تخلیه توسط دادگاه عمومی و‌ حقوقی صادر خواهد شد.

مضافا اینکه دستور تخلیه ملک نیازمند رعایت تشریفات آیین دادرسی در امور مدنی نمیباشد. در صورتی که حکم تخلیه کاملا در چارچوب قوانین و مقررات آیین دادرسی در امور مدنی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در ضمن یکی از اساسی ترین فرق دستور با حکم تخلیه این است که برای اجرای دستور تخلیه بایستی ابتدا اجرائیه صادر گردد. این در حالی است که برای اجرای حکم تخلیه نیازی به صدور اجراییه نخواهد بود.

همچنین دستور فوری قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی نیست. اما از سوی دیگر حکم تخلیه همچنان قابلیت اعتراض و تجدیدنظر خواهی را دارد.

همانطور که ملاحظه میفرمایید همین تفاوت هاست که موجب تسریع روند رسیدگی در فرآیند دستور گردیده است.

تفاوت تخلیه ملک و خلع ید

۱- چنانچه قراردادی فیمابین مالک و متصرف ملک وجود داشته باشد ممکن است مدت این رابطه قراردادی منقضی گردد و یا قرارداد به هر دلیل دیگری بی اثر شود. در این صورت ادامه تصرف از جانب متصرف دیگر جایز و قانونی نخواهد بود. لذا متصرف بایستی از ملک متعلق به مالک رفع تصرف نماید.

علاوه بر این ممکن است مالک به شخص دیگری صرفا اذن و اجازه تصرف در ملک خود را داده باشد. بدین معنی که هیچ گونه قراردادی فیمابین مالک و متصرف وجود نداشته باشد.

در این صورت بدیهی است که مالک اختیار دارد هر زمان که بخواهد از اذن و اجازه خود رجوع نماید. بنابراین متصرف میبایست هر زمان که مالک اراده کرد از ملک متعلق به ایشان رفع تصرف نموده و ملک را تخلیه نماید.

در تمامی موارد مارالذکر مالک میبایست بر علیه متصرف دعوی تخلیه ملک مطرح نماید.

از طرف دیگر دعوی خلع ید مربوط به موردی میباشد که ملک شخصی در تصرف غیر قانونی و یا غاصبانه شخص دیگری قرار گرفته است. در این مورد هیچگونه قراردادی فیمابین طرفین موجود نبوده و همچنین هیچگونه اذن و اجازه ای از طرف مالک به متصرف داده نشده است.

در این صورت مالک میتواند بر علیه متصرف ملک اقدام به طرح دعوی خلع ید نماید.

۲- تفاوت دیگر خلع ید و تخلیه در این است که دعوی خلع ید صرفا در رابطه با اموال غیر منقول قابل طرح خواهد بود. لذا مالک خودرو نمیتواند نسبت به متصرف خودرو این دعوی را مطرح نماید.

ولی دعوی تخلیه ید میتواند در رابطه با اموال غیر منقول و همچنین اموال منقول مطرح گردد. به عنوان مثال مالک خودرویی که توسط شخص دیگری تصرف گردیده میتواند بر علیه متصرف دعوی تخلیه ید مطرح نماید.

مراحل گرفتن دستور تخلیه ملک از شورای حل اختلاف 1403

طبق قوانین اجاره در صورتی که مدت زمان اجاره منقضی شده و موجر یا مالک شرایط لازم جهت تقاضای دستور تخلیه ملک را داشته باشد بسته به اینکه قرارداد رسمی است یا عادی بایستی مراحل زیر را طی نماید.

الف- با اجاره نامه عادی

 • مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و درخواست صدور دستور تخلیه از شورای حل اختلاف صالح.
 • مراجعه حضوری به شورای حل اختلاف جهت تکمیل مدارک و یا رفع نقص احتمالی، ارائه اصول اسناد و مدارک و پیگیری صدور دستور توسط شورا.
 • پیگیری ابلاغ صادره از شورا در خصوص دستور تخلیه به مستاجر.
 • پیگیری جهت ارسال پرونده به اجرای احکام در صورت عدم تخلیه ملک در مهلت مقرر قانونی.
 • ارائه پاسخ و لایحه دفاعی مناسب در صورت تقاضای استمهال و یا اعتراض از جانب مستاجر.
 • پرداخت مبلغ ودیعه یا اصطلاحا پول پیش یا قرض الحسنه به حساب صندوق دادگستری.
 • تقدیم دادخواست مطالبه اجور معوقه و یا مطالبه ضرر و زیان وارده.

ب- با اجاره نامه رسمی

 • مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی اجاره و تقاضای صدور اجراییه.
 • پیگیری وصول پرونده و اجراییه صادره از دفترخانه مربوطه به اداره اجرای ثبت صالح.
 • پیگیری جهت تشکیل پرونده اجرایی و صدور دستور رئیس یا معاون اداره اجرای ثبت در خصوص ابلاغ اجراییه.
 • ارائه لوایح دفاعی مناسب در پاسخ به ادعاها و اعتراضات مطروحه مستاجر.
 • سپردن مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه مستاجر در حساب مربوط به اداره اجرای ثبت.
 • ارائه دادخواست مناسب در صورت عدم دریافت اجور معوقه و یا ورود خسارت به ملک و یا هرگونه بدهی دیگر.

شرایط گرفتن دستور تخلیه فوری ملک 1403

جهت گرفتن دستور تخلیه فوری ملک در خصوص اجاره نامه های عادی و رسمی وجود شرایط زیر لازم و ضروری میباشد:

 • وجود قرارداد عادی یا رسمی به صورت کتبی که بایستی به امضای موجر و مستاجر رسیده باشد.
 • بایستی مدت زمان اجاره در قرارداد تعیین و ذکر شده باشد.
 • حداقل دو شاهد ذیل قرارداد را امضا نموده باشند.
 • قرارداد حداقل در دو نسخه اصلی تنظیم شده باشد.
 • مدت زمان اجاره منقضی شده باشد.
 • در قرارداد های اجاره مربوط به اماکن تجاری عدم وجود حق سرقفلی یا کسب، پیشه و تجارت ضروری است.

مدارک مورد نیاز برای دستور تخلیه فوری ملک 1403

به طور کلی مدارک مورد نیاز جهت صدور دستور تخلیه فوری ملک به شرح زیر میباشد:

 • وجود قرارداد اجاره معتبر به صورت عادی و یا رسمی که شرایط مقرر قانونی که در بالا ذکر شد را داشته باشد.
 • مدارک و مستندات مربوط به مالکیت موجر نسبت به ملک استیجاری موضوع دعوی.
 • مدارک شناسایی در خصوص احراز هویت مالک و یا موجر.
 • در صورتی که مالک و یا موجر دادخواست مطالبه اجور معوقه و یا خسارت وارده نیز مطرح نموده باشد میتواند ضمیمه تقاضای دستور نماید.

نحوه اجرای دستور تخلیه فوری ملک

پس از بررسی مدارک و انجام اقدامات مقتضی شورای حل اختلاف در خصوص اجاره نامه های عادی اقدام به صدور دستور تخلیه فوری ملک مینماید.

دستور تخلیه فوری ملک در ابتدا از طرف شعب شورای حل اختلاف به مستاجر ابلاغ میگردد. در این مرحله به مستاجر مهلت داده میشود که ظرف مدت ۳ روز اقدام به خالی کردن ملک استیجاری نموده و آن را به مالک تحویل بدهد. ممکن است مستاجر در مهلت معین در دستور اقدام به خالی نمودن ملک ننماید. در این صورت امر تخلیه بعد از اتمام مهلت مقرر توسط مامورین اجرا و یا ماموران کلانتری انجام خواهد شد.

اقدامات اداره اجرای ثبت نیز در خصوص اجاره نامه های رسمی تا حد زیادی به مانند اجرای مفاد سایر اسناد رسمی در این اداره میباشد.

نکته: در صورتی که مستاجر تقاضای استمهال نماید مهلتی عرفی از یک روز تا حداکثر ۳۰ روز بسته به نظر قاضی به ایشان داده میشود تا ملک را خالی نماید.

اعتراض به دستور تخلیه فوری ملک

در ابتدای مقاله اشاره شد که دستور تخلیه با حکم تخلیه متفاوت بوده و یکی از این تفاوت ها نیز همین موضوع امکان اعتراض است.

به طور کلی و از نظر ماهیتی نیز دستور بر خلاف حکم تخلیه نه حکم محسوب میشود و نه قرار. لذا قابلیت اعتراضی که در سایر احکام و دادنامه ها وجود دارد در دستور تخلیه موضوعیت ندارد.

البته قانونگذار مقرراتی را جهت حفظ حقوق مستاجر پیش بینی نموده است. به عنوان مثال ممکن است مستاجر ادعای وجود حقی نماید. در این صورت مستاجر میتواند بدون امکان توقف اجرای دستور تخلیه نسبت به دستور تخلیه اعتراض نماید. مضافا همانطور که گفته شد مستاجر میتواند از مقام قضایی صالح تقاضای استمهال نماید.

دستور تخلیه فوری ملک با کپی قرارداد اجاره

به طور کلی موجر میتواند حتی با کپی اجاره نامه اقدام به تخلیه فوری مستاجر نماید. مگر اینکه مستاجر به کپی قرارداد ابرازی موجر ایراد گرفته و یا منکر رابطه استیجاری با موجر شود. در این حالت موجر میتواند از شورا درخواست کند که بنگاه معاملات ملکی مربوطه نسخه دیگر را تسلیم شورا نموده و یا کپی ابرازی را تایید نماید. البته که کپی قرارداد اجاره بایستی شرایطی که در بالا گفته شد را داشته باشد.

تکلیف مبلغ ودیعه نزد موجر

به طور کلی هر زمان که مدت زمان اجاره منقضی شود موجر میتواند تقاضای دستور تخلیه نماید. شورا نیز در صورت وجود شرایط اقدام به صدور دستور تخلیه ملک مینماید. در این حالت اجرای دستور تخلیه منوط به این است که موجر و یا مالک تمامی پول پیش یا ودیعه را به صندوق دادگستری واریز نموده و فیش واریزی را به شورای حل اختلاف تحویل دهد. پس از سپردن وجه ودیعه یا مبلغ قرض الحسنه شورا اقدام به اجرای دستور تخلیه مینماید.

گرفتن دستور تخلیه فوری ملک قبل از انقضا مدت قرارداد اجاره

در واقع امکان گرفتن دستور تخلیه قبل از اتمام مدت قرارداد اجاره وجود ندارد. به عبارت دیگر دستور تخلیه صرفا زمانی صادر میگردد که مدت زمان قرارداد اجاره منقضی شده باشد.

مالک یا موجر جهت تخلیه مستاجر قبل از انقضای مدت قرارداد اجاره بایستی از طریق دادگاه صالح تفاضای صدور حکم تخلیه نماید. این فرآیند معمولا بیش از 6 ماه به طول می انجامد و قابل اعتراض نیز میباشد.

دیگر نکات مهم تخلیه فوری ملک

۱- به طور کلی با انعقاد قرارداد اجاره عین مستاجره در مالکیت موجر باقی مانده و مستاجر صرفا مالک منافع آن خواهد شد. لذا با عنایت به مدت دار بودن عقد اجاره در صورتی که مدت اجاره منقضی گردد تصرف عین مستاجره مجددا بایستی به موجر بازگردانده شود.

۲- علاوه بر منقضی شدن مدت اجاره و عدم تخلیه ملک توسط مستاجر، موجر در سه مورد به شرح زیر میتواند تقاضای صدور حکم تخلیه نماید:

 • مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره بها را پرداخت نکرده باشد.
 • مستاجر کاری بر خلاف مفاد قرارداد اجاره انجام داده باشد.
 • مستاجر مورد اجاره را در صورت شرط عدم انتقال، به دیگری اجاره یا واگزار کرده باشد.

۳- چنانچه قرارداد اجاره به صورت عادی تنظیم گردیده باشد پس از حصول شرایط تخلیه ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضا، تخلیه مستاجر توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد شد. در حالی که در قرارداد اجاره رسمی پس از حصول شرایط تخلیه، ظرف یک هفته پس از تقاضا، تخلیه توسط دوایر اجرای ثبت انجام میگردد.

۴- ممکن است موجر مبلغی به عنوان پول پیش، ودیعه، قرض الحسنه، تضمین و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت نموده باشد. در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به مالک یا موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجرا مربوطه میباشد.

حال ممکن است موجر یا مالک مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از جانب مستاجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا هرگونه بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی باشد. در این حالت موجر میتواند جبران خسارت وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده را تقاضا نماید. موجر بایستی همزمان با تودیع و سپردن وجه سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا را به دایره اجرا مربوطه تحویل دهد. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستاجر به میزان مورد ادعا خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد نمود.

۵- در صورتی که مستاجر در خصوص مفاد قرارداد اجاره ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حق و یا طلبی باشد میتواند ضمن اجرای دستور یا حکم تخلیه، شکایت یا دادخواست خود را به محاکم صالح تقدیم نماید. در این صورت پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر میگردد.

نمونه دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف

بتاریخ ….. در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ….. حوزه ….. شورای حل اختلاف مجتمع شماره ….. تهران تحت نظر است و برابر محتویات پرونده ملاحظه میگردد اقدامات اعضا حوزه منجر به صلح و سازش بین طرفین دعوا نگردیده، لذا پرونده از طرف سرپرست مجتمع در اجرای مواد 11 و 45 قانون شورای حل اختلاف 87/04/18 جهت صدور رای به اینجانب ارجاع گردیده که با عنایت به محتویات پرونده ختم تحقیقات را اعلام و به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم نهایی مینماید:

رای قاضی شورا

دستور تخلیه

در خصوص دادخواست خواهان آقای ….. به طرفیت خوانده ….. مبنی بر درخواست صدور دستور تخلیه یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی فرعی ….. بخش ….. اراضی ….. به نشانی ….. با عنایت به اینکه رابطه استیجاری فیما بین طرفین به حکایت مندرجات سند اجاره عادی ابرازی از طرف خواهان که در هنگام تنظیم توسط دو شاهد گواهی شده ثابت بوده و عقد اجاره نیز در مورخ ….. منقضی گردیده و موجر با تقدیم درخواست عدم رضایت خود را به ادامه رابطه استیجاری اعلام داشته و مبلغ ودیعه اجاره را طبق فیش شماره ….. مورخ ….. به حساب شماره ….. امانی دادگستری واریز نموده است. بنابراین استمرار تصرف مستاجر در عین مستاجره وجاهت شرعی و قانونی نداشته و در اجرای ماده 11 قانون شورای حل اختلاف و مواد 3 و 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 دستور تخلیه مستاجر از عین مستاجره مذکور صادر و اعلام میگردد. دایره اجرای احکام دادگستری ظرف مدت 24 ساعت نسخه دوم این دستور را به مستاجر ابلاغ و ظرف مدت 3 روز پس از ابلاغ نسبت به اجرای تخلیه و تحویل مورد اجاره موجر اقدام مینماید. دستور صادره قطعی میباشد.

مواد قانونی دستور تخلیه فوری ملک

در زیر مهمترین قوانین پیش بینی شده در قانون در خصوص تخلیه را بررسی مینماییم:

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76

ماده 3- پس از انقضای مدت اجاره، تخلیه عین مستاجره در اجاره نامه رسمی توسط دوایر اجرای‌ ثبت ظرف یک هفته و در اجاره نامه عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه صورت میپذیرد.

ماده 4- چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و هرگونه سند مشابه آن از مستاجر دریافت نموده تخلیه و‌ تحویل مورد اجاره به موجر منوط به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجرا میباشد. این ماده در قسمت نکات مهم تخلیه در این مقاله توضیح داده شد.

ماده 5- چنانچه مستاجر در خصوص قرارداد فیمابین مدعی هرگونه حقی باشد بایستی ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به‌ دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر میگردد.

آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستاجر مصوب سال 78

بیشتر مواد پیش بینی شده در این قانون به نحوه صدور دستور تخلیه و چگونگی اجرای آن اختصاص یافته است. ما در ادامه به توضیح مهمترین مواد آن میپردازیم.

ماده 6- اجرای دستور تخلیه نیازی به صدور اجراییه نداشته و توسط مامور مربوطه ابلاغ و اجرا میشود. مامور موظف است آن را‌ ظرف مدت (24) ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت نماید. در صورت امتناع مستاجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغ نامه قید و‌ ظرف (3) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام مینماید. ‌

ماده 9- در خصوص سند رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه برای تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند صورت میپذیرد. ‌

ماده 12- اداره اجرای ثبت مکلف است با وصول اوراق اجراییه از دفتر خانه ظرف مدت حداکثر (24) ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و‌ تخلیه به مامور اقدام نماید. مأمور نیز موظف است ظرف (48) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ نماید. ‌

ماده 13- در صورتی که در زمان اجرای دستور تخلیه، مستاجر به علت وقوع حوادث غیر مترقبه قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد میتواند استمهال نماید. در این صورت مراتب درخواست ایشان توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش خواهد شد. مقام قضایی میتواند با استمهال مستاجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت نماید. ‌

ماده 16- مستاجر اماکن تجاری در مدت زمان اجاره در صورتی که حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد میتواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره را‌ برای همان شغل و با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری انتقال دهد. ‌

ماده 17- در صورتی که مستاجر مدعی حقی باشد میتواند طبق قوانین از دادگاه عمومی محل وقوع ملک در‌خواست احقاق حق نماید. البته که این امر مانع اجرای دستور تخلیه نخواهد بود. صرفا دادگاه پس از ثبوت ادعا به تامین حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم خواهد داد. در این مورد مستاجر میتواند تامین حقوق خود را از دادگاه در خواست کرده و دادگاه موظف است نسبت به آن تصمیم شایسته اتخاذ‌ کند.

ماده 18- چنانچه دستور تخلیه صادر شود و مستاجر نسبت به اصالت قرارداد اجاره موضوع دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید‌ قرارداد اجاره باشد نی تواند شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نخواهد بود. مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده شکایت مطروحه را مدلل تشخیص دهد. در این حالت پس از اخذ تامین مناسب قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر مینماید. ‌

ماده 19- ممکن است شکایت مستاجر در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود. در این صورت موجر حق دارد خسارتی را که از توقیف اجرای دستور تخلیه به ایشان وارد گردیده مطالبه نماید.

وکیل دعوی ملکی

مباحث حقوقی به خصوص مبحث اجاره و مسائل مربوط به آن بسیار پیچیده و دشوار میباشند.

به همین دلیل بهتر است قبل از هر اقدامی با یک وکیل تهران و با تجربه و متخصص در امور مربوطه مشورت نمایید.

چرا که طرح دعوی و تنظیم لوایح اشتباه و نادرست ممکن است به گونه ای به روند رسیدگی آسیب بزند که دیگر امکان تصحیح آن به هیچ عنوان نباشد.

تیم حقوقی وکیل زوم با استفاده از بهترین وکلای تهران، مجرب و مورد اعتماد آماده ارائه بهترین خدمات حقوقی به شما عزیزان میباشد.

همچنین در صورتی که مایل به پرداخت حق الوکاله نیستید میتوانید بدون پرداخت حق الوکاله وکیل از خدمات تیم ما استفاده کنید.

در این صورت صرفا با پرداخت مبلغ لازم در طول روند رسیدگی و تمام مراحل دادرسی از خدمات وکیل پایه یک دادگستری بهره مند خواهید گردید.

این خدمات شامل تنظیم دادخواست، تنظیم لایحه، مشاوره و غیره به طور دائم و تحت نظر وکیل تهران میباشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

در این نوشته شما می خوانید

برای ما پیام بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا